aktualizace:
 07.09.2003

SPECIÁLNÍ
NABÍDKA


 
ISDN LINKA JIŽ
  za
599 Kč vč. DPH

AKČNÍ CENA
  PII400/64MB RAM
/8GB HDD/CD

  2499 Kč bez DPH

  17"mon. SNI 171E
  2099 Kč bez DPH

  Tyto ceny platí pouze
    při zakoupení produktu
  od Českého Telecomu.


Základní popis

ISDN (Integrated Services Digital Network) je digitální síť integrovaných služeb ISDN

je veřejně dostupná  
plně digitální  
určená pro - moderní vysoce kvalitní telefonní služby,
  - vysokorychlostní přenos dat,
  - přenos fixního i pohyblivého obrazu,
  - rychlou komunikaci pomocí faxu.

S dostatečnou mezinárodní konektivitou je ISDN výkonným a ekonomickým telekomunikačním nástrojem.


ISDN je dalším logickým vývojovým stupněm telefonní sítě, je technologií poskytující koncovým uživatelům možnost plně digitální komunikace vysoké kvality, je ideálním prostředekem pro přenos hlasových, datových a obrazových informací. V rámci jedné přípojky poskytuje celou řadu nových komfortních služeb a současně vyšší kvalitu již existujících služeb. Služby poskytované sítí ISDN jsou založeny na mezinárodně standardizované koncepci, která zajišťuje spolupráci sítí ISDN v mezinárodním měřítku a v neposlední řadě i dostatečnou kompatibilitu koncových zařízení. V rámci Evropy je tímto standardem euroISDN.
Kanály

Přenos uživatelských informací je v síti euroISDN přenášen po tzv. B kanálu a informace zabezpečující navázání, uskutečnění spojení a další signalizační funkce jsou přenášeny po zvláštním tzv. D kanálu.
B kanál
B kanál se v síti euroISDN používá pro placený přenos informací jak hlasových, tak datových. Komunikační rychlost tohoto kanálu je 64 kbit/s.
D kanál
D kanál je určen pro přenos signalizace a jeho rychlost je 16 kbit/s nebo 64 kbit/s v závislosti na typu přípojky.

Služba euroISDN2 využívá dvou kanálů B a jednoho kanálu D, služba euroISDN30 třiceti kanálů B a jednoho kanálu D.